Anonsman rekontriksyon repiblik pòtoprens

Gouvènman René Preval la remèt peyi a nan men kapitalis pou koupe rache ak anonsman rekonstriksyon repiblik pòtoprens yon lòt fwa ankò.

Pou repete pawòl minis finans , Ronald Beaudin te di  nan yon konferans  pou laprès  “ Pòtoprens pral gen kouran 24/24, pral gen plizyè gwo otèl, ak gwo kokenchenn kay ki bay fas yo sou lanmè a, ki pral sèvi pou ranplase biwo gouvènman yo ki  te detwi 12 janvye pase”, san nou pa bliye kokenchenn sant komèsyal pou moun ki gen lajan vin pyafe.

Yon lòt fwa ankò, gouvènman anplas la ak tout misyon entènasyonal ki gen nan tèt li nasyonzini, montre a klè yo pa gen pou misyon travay pou chanje sitiyasyon viktim yo k’ap drive nan lari depi aprè tranbleman de tè a.

Gouvènman sa a ki pèdi tout popilarite li toujou jwenn sipò nasyonzini ak peyi tankou Etazini, Frans, Kanada  pou bon lese ale yo jwenn nan kesyon rekonstriksyon an.

Si 12 janvye fè nou menm Ayisyen kriye se diferan pou lidè politik, boujwa ak patron neo-liberal yo. Plizyè mwa aprè, se tande pèp la tande gen gwo lajan ki ap bay nan non li pou pwojè, men pa gen okenn enfòmasyon ak eksplikasyon sou kijan vrè viktim yo pral benefisye nan gwo lajan sa yo e jwenn reparasyon.

Mwen swete nou pa sezi lè nou wè tout moun ki te pran pòz volontè, ap jwenn gwo kontra pou rekonstriksyon, e peyi ki rele tèt yo bayè de fon tou mache ak biznis ki sot lakay yo pou ramase lajan epi tounen li menm kote li sòti a.

140 milyonn dola, se kantite lajan gouvènman an anonse atravè ministè finans pou rekonstwi biwo leta ki te kraze yo.

Nan menm moman  an gen plis pase yon milyon moun ap drive nan lari nan sezon siklòn nan.

Kounye a, li klè, ki sa ki priyorite pou gouvènman an, paske jiskaprezan poko janm gen yon plan pou konstwi bon kay pou mete viktim yo.

Bagay ki pi grav la,pa gen okenn travay gouvènman an fè pou montre moun kijan pou pwoteje tèt yo sita gen gwo replik oubyen yon lòt tranbleman ki pi gwo pase 12 janvye men, gen lajan pou achte nouvo machin ak konstwi biwo.

Poko gen yon goud pou agrikilti, sante, edikasyon, sekirite bagay ki pi enpòtan nan moman pandan gen gwo lajan k’ap bay pou bati biwo liks pou modènize koripsyon ak eksklizyon.

Kilè gouvènman an, ak nasyonzini ki resevwa tout lajan pou rekonstriksyon peyi a,ap kòmanse chache mwayen pou amelyore kondisyon lavi viktim yo?

Si ou gen repons sa a, pataje li ak lòt viktim yo pou nou tanpri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: