Dezè koray dezyèm faz,konstriksyon kounouk

Aprè plis 4 mwa nan lanfè koray sitiyasyon viktim yo pa amelyore, gouvènman an, nasyonzini ak anbasab ameriken te trennen plizyè milye moun nan dezè koray. aprè vizit nou nan koray tout moun ap mande kilè yo pral deplase la a, paske 12 jiyè a yon gwo van ak lapli te krabinen tant yo, kote plis pase 600 tant dekonstonbre anba van ak lapli.

Bagay ki nouvo nan koray se konstriksyon kèk ti ajoupa (kay) ki ap monte,yo grate yon ti tè pou mete yon ti kay an bwa pou moun yo. anba yon mòn debwaze, epi yon plenn pousyè. se la vizyon mondya (world vision) ap konstwi pou mete viktim yo. inondasyon ak gwo van se sa k’ap fini ak moun koray epi move sant twalèt. si yo vle bay moun yon abri trazisyonèl li pa posib nan koray, paske gen twòp danje la, e moun yo pa vle sa tou.

4 mwa aprè se 7 ti kounouk mal fèt k’ap konstwi nan yon zòn ki gen anviwon 10 mil moun e se trase yo trase poko gen okenn travay ki kòmanse.

Koray se yon bon egzanp pou montre kijan gouvènman an ak kominote entènasyonal pa ènterese nan lavi Ayisyen, paske se paske yo vle pwoteje tè prive ki fè pa gen bon kote pou mete moun sa yo ki pèdi tout sa yo te genyen 12 janvye pase a.

Si ou gade nan fizik moun yo w’ap wè ki efè van ak solèy la fè sou moun yo, espesyalman timoun yo.
Cheve timoun yo wouj, epi figi yo plise anba gwo van ak solèy epi yo pa jwenn manje. granmoun yo eksplike kijan yo vin fatige rapid epi bouke chak fwa yo fè yon ti mache, paske yo pa janm domi byen paske yo ap siveye van ak lapli.

Si gouvènman an, nasyonzini ak kolon ONG’s yo konstwi vilaj lamizè sa a nan dezè koray, se pral yon katastwòf epi yon wonte pou peyi a, paske se pitit peyi k’ap peri chak fwa yo pran yon move desizyon.

Mwen pa sezi wè jan moun koray prèske pa vle pale ak jounalis epi etranje, paske yo pa kwè nan yo ankò.

“Mwen vle atire atansyon tout moun sou koray, paske si yo konstwi nan zòn sa pou moun rete se pral yon katastwòf anonse, e yon lòt fwa ankò se moun ki pi pòv yo ki pral kriye.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Dezè koray dezyèm faz,konstriksyon kounouk”
  1. patrick says:

    Tankou nou tout konnen peyi Dayiti pap fè yon pa ak moun sa yo nou wè la a. Lè n’ pale de “MOUN SA YO”, nou pa pale sèlman de moun ki nan gouvènman an, nou longe dwèt tou sou tout ONG ki pran pòz yo vin ede epi se lajan yo vin fè sou mizè malere ak malerèz ki anba tant nan lari, nou pale tou de Bil Klintonn palmantè san objektif bay pouvwa pou ogmante BIL dola vèt li.
    N’ap pwofite fè popilasyon konnen epi konprann jwèt chat ak sourit MOUN SA YO ap jwe avek yo. Konsa nou kwè yon jou lè bon kout bagèt lapli ak bon van vaksin tapèt k’ap fin kraze tout vye tant yo te bay yo, lwa papa DESALIN lan va danse nan tèt chak grenn Ayisyen pou di tonnè kraze n’ nou pap aksepte viv konsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: