Abri pwovizwa oubyen pèmanan?


Plis 600 tant detwi jounen 12 jiyè 2010 nan nan koray titanyen, yon semèn avan sa 126
lòt te deja demantibile anba gwo van ak lapli nan karade.

Sa se sitiyasyon 2 nan pi gwo kan ki egziste andedan peyi a. ki se model jan
leta ayisyen ak ONG yo prevwa pou mete tout moun kin an lòt kan yo. Pandan
gouvènman an te fin organize gwo koudjay nan pale kote li tap meday ak felisite
Clinton, ONG yo, ak tout rès gang entènasyonal la pou bon travay yo fè, se te yon lòt
anbyans nan kan yo chak fwa lapli tonbe.

Tant ak prela yo ka reziste pou 2 mwa selaman. Men 7 mwa apre se anba yo ke moun
kontinye rete. Pandanstan sezon siklòn komanse depi depi de mwa.
Ni Gouvènman an, ni nasyonzini,ONG yo, ni komisyon pou rekonstriksyon an pa gen
okenn plan pou deplase plis pase 1.5 000.000 moun ki toujou ap dòmi anba tant 7 mwa
apre tranblaman tè 12 janvye a. Ni sa pa enterese yo nonplis.

Dayè nan premye reyinyon komisyon pou rekonstriksyon an nan mwa jen ki sot pase a.
Premye minis Jean Max Bellerives ak Bill Clinton deklare ke sitiyasyon moun nan kan
yo pa yon priyorite pou yo nan moman sa malgre nou nan mitan periòd siklonik lan. Yo di ke periòd ijans lan fini. Konnya se moman pou panse nan konstriksyon gwo bilding. Bay zanmi yo gwo kontra konstriksyon. Pandan moun kontinye ap soufri anba mizè chomaj nan kan yo.

Gwo eskiz Gouvènman an bay pou kite moun nan tant yo. Se paske tè yo twò chè.
Epi tout tè yo jwenn yo se pou sektè prive, kisa leta sa a itil? Se tout moun tout peyi kap kesyone tèt yo sou kisa gouvènman sa a ap regle. Se tout etranje kap di ke pèp Ayisyen an twò sitirè. Yo di nou aksepte tout bagay. E se pou sa ni gouvènman nou, ni ONG kap ramase lajan sou do nou chak jou pa pran nou pou anyen.

Gouvènman di ke sa app ran yo 5an pou yo retire tout ranblè ki nan peyi a. sa vle nou pral pase pou pi piti 5 lane naba tant sa yo? Jan bagay sa cho lè li fè li fè midi. Jan sa di lè lapli ap tonbe epi tant koule. Poukisa nou te vote moun sa yo? Kisa moun say o itil nou la? Epi noumenm nou aksepte viv konsa?. Reponn mwen ti kesyon say o. epi dim kijan ou santiw. Se Bondye ki vle sa? Oubyen se nou menm ki pa konn sa nou vle?

Yon egazanp, apre12 janvye nan Chili te yon pi gwo tranbleman de tè ke sa ki te pase Ayiti a. Tout moun ki te pèdi kay yo gen tan nan abri pwovizwa. Se pa tant non! Kay ke moun ka rete pandan 5 a 10 zan san pwoblèm. Men lakay pa nou moun ki responsab pou ba nous a bezwen (swa dizan LETA) yo men tou ap plenyen menm jan ak nou. Epi konnya lè yo santi ke nouka leve kanpe, yo mete ti pwogram kase beton pou 200 goud nan katye popilè pou nou ka pa wè vrè pwoblèm nou.

Nou bezwen travay men travay ki respekte diyite nou. E travay ki kip eye nou lajan ki ka pèmèt nou bay pitit nou manje ak peye lekòl. Nou fèt pou nou viv tankou moun. Pa gen moun nan gouvènman an ki ap dòmi anba tant. Tout moun nan ONG yo se nan gwo otèl yap dòmi. E tout sa se ak lajan nou. Se nou menm ki pou kanpe pou egzije yo travay pou kondisyon nap ka chanje.

Chak fwa ou wè prezidan Preval, Bill Clinton, yon minis nan gouvènman an, oubyen yon moun kap travay nan yon ONG, piga ou panse ke se yon zanj bondye voye soti nan syèl pou vin delivrew. Se yon moun kap byen viv paske oumenm ap viv jan wap viv la. Si ou pa leve kanpe pou defann dwaw pa gen pèsòn kap fèl pou ou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: