8 mwa aprè 12 janvye, ki bilan?

Plis pase yon milyon senksan mil (1 500 000) viktim toujou ap koukouman anba tant nan gwo solèy cho nan mitan sezon siklòn. aprè 8 mwa pwomès ak bèl diskou, sitiyasyon viktim yo vin pi grav.

Jiskaprezan, 30% moun pa gen twalèt menm. Kote ki genyen yo, se youn pou 499 moun, sa ki te dwe 20 moun pou chak twalèt.
Se sèlman 21% moun ki gen aksè ak sant sante nan kan yo, 40% viktim pa gen aksè ak dlo ditou. E se sèlman 19% kan ki gen sant pou timoun jwe.

Tant yo ekspire e gwo van ak lapli pa bouke toufounen yo, egzanp karade, 245 kraze 8 jiyè, nan koray 600 lòt depatcha 12 jiyè pase a, san kontwole kan ki pa ofisyèl yo, ak sila yo ki gen prela yo ki pa ka sipote ni soley, ni van, ni lapli anko.

8 mwa aprè , se pa pwomès ankò se manti, paske, nan 2 nan pi gwo kan peyi a, viktim yo poko janm benefisye anyen.
Avan yo te deplase moun ki t’ap viv nan teren golf petyon vil la, gouvènman an ak anbasad amerikѐn epi OIM te pwomèt moun sa yo abri tranzisyonèl nan dezè koray aprè twa mwa,. Men kounye a 8 mwa rive, se sèlman 7 ti kounouk ki trase ak yon egzanp ki konstwi toujou.

Depi 31 Me aprè koudjay nan lakou new York la, kote prezidan Clinton ak premye minis Bellerives ak tout lot akolit li yo tal koule bweson nan lajan rekonstriksyon an, se reyinyon sou reyinyon san nou poko ka wè okenn prèv konkrè ki pou fè moun santi gen yon komisyon ki egziste.

Komisyon rekonstriksyon an CIRH, ki fòme avèk boujwa tilolit, ofisyèl nan gouvenman an, epi blan. Deklare y’ap bezwen 11 milyon dola chak ane pou yo ka fonksyone, kòb pou peye avyon pou Clinton, manje, bwason, otèl ak pou òganize bèl reyinyon. Komisyon biwokrat sa a, ki gen prezidan Clinton nan tèt li yon entèlijan siperyè, Ki li menm se yon lòt zouti destabilizatè. Se gwo kontra konstriksyon ke li vin defann pou miltinasyonal ameriken yo. Men tout san li tounen dlo chak fwa li tande pale de viktim yo kap dòmi anba prela depi 8 mwa.

Depi de (2) mwa sitiyasyon deplase yo nan kan yo pa priyorite pou ni gouvènman ni opozisyon se eleksyon k’ap pale, epi ONG ak nasyonzini bay tèt yo rezon pou di se pa fòt yo ki fè moun toujou ap viv nan kan yon an move kondisyon. Men se fòt leta ki pa pran responsablite li pou ba yo tè pou yo ka konstwi kay pou viktim 12 janvye yo.
Jiskaprezan viktim yo pa montre yo enterese nan eleksyon, epi menm kandida yo tou pa pale sou sitiyasyon moun nan kan yo, sa vle di yo gen lòt priyorite ki pa lavi popilasyon an.

Kòm Rezilta: ONG ap byen viv, gouvènman ap volè, K.E.P ap fè magouy, kandida chanpwèl ap fè bri, komisyon rekonstriksyon ap benyen nan lwil, epi yon lòt fwa ankò viktim yo ap soufri plis.
An nou rele anmweeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: