Nou dekouvri a klè ONG vle pran plas gouvènman nan peyi a, paske si konstitisyon an di yon bagay epi ONG ap klewonnen yon lòt pou ka kontinye gagote nan lajan rekontriksyon an.

OIM ak MINUSTAH ap monte tèt moun nan kan yo pou yo pa defann dwa yo, yo di se yo menm ki dwe degaje yo kou mèt janjak pou soti nan kan yo. nan yon jounal ki rele chimen lakay, OIM itilize yon pwovèb ki di, se mèt kò ki veye kò pou monte tèt viktim yo, pou pa fòse leta respekte atik 22 konstitisyon an ki di :”leta dwe fè san soti nan wòch pou bay tout sitwayen bon kay, edikasyon ak lasante”.

Objektif jounal sa a, se pou fè viktim yo gen laperèz pou pa fòse ONG yo ki gen gwo lajan nan men yo, ke yo ramase tout tèt viktim kap viv nan move kondisyon nan kan yo. jounal chimen lakay se yon lòt pwojè lanmò ankò, pou vire lòlòj nou pou nou pa janm pran konsyans epi revòlte pou fè dwa nou.
Youn nan bagay ki pi enteresan nan editorial jounal chimen lakay la, se fason yo eksplike kote lajan ONG yo soti, e yo tou pale moun yo pou prepare yo pou lè li kanpe, sa vle di, si nou bay presyon l’ap kanpe pi vit. Se tout yon lavaj sèvo ak yon represyon mantal ke OIM ak MINUSTAH ap fè moun nan kan yo.

Nou dekouvri a klè ONG vle pran plas gouvènman nan peyi a, paske si konstitisyon an di yon bagay epi ONG ap klewonnen yon lòt pou ka kontinye gagote nan lajan rekontriksyon an.
Nap raple tout moun kominikasyon se youn nan zam ki pi enpòtan jonen jodi a, sa vle di, yo sèvi avèk li pou tout kalite rezon, sa vle di li yon jounal kap pale mal de ou epi ou aksepte’l se tankou pwason ki fè dlo konfyans malgre li konnen ke se menm dlo sa ki pral bouyi l´.

Lòt bagay ki pi grav nan jounal la, OIM fè lwanj pou bon travay y’ap fè nan koray selès, epi jan moun alèz nan kan sa a, n’ap raple tout moun , koray se agoch mòn kabrit, nan yon savann dezole san yon grenn pye bwa, antoure ak yon bann mòn debwaze, epi li inonde chak fwa lapli tonbe, e jou ki te 12 jiyè a, 600 tant te kraze anba gwo van ak lapli. Sa se kèk video ki nan youtube ou ka we mizè moun ap pase nan koray, pandan OIM ap bay manti sou vrè sitiyasyon viktim yo. Al fè yon gade.gade video sa yo epi, konpare yo ak pawòl tafya OIM ak MINUSTAH yo epi wap wè verite a.

Bèl dan pa vle di zanmi!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: