politik pònografik pou ranmase benefis…. Ayiti…yon bèl nègès kidnape, vyole, imilye, meprize ki ekspoze tankou yon tablo pònografik nan galeri politisyen dechennen pou ranmase kapital, pandan gason ak fanm tout koulè tout gwosè ap chèche fason pou kontinye vyole l’.

“yon pilitisyen vin chef leta lè l’ kòmanse panse pou lòt jenerasyon k’ap vini yo, men, se pa lè li kòmanse panse ak lòt eleksyon k’ap vini yo.“
San nou pa bezwen ale pi lwen ni fouye twòp zo nan kalalou pou konprann kisa mouche angle sa a yo rele Winston nan te vle di, lè l’ te pwononse kokenn chenn pawòl sa a. Men, nou panse ke li plis pase enpòtan pou’n ta mande tèt nou èske Ayiti gen chef leta? Èske moun ki pote non chef leta nan peyi Dayiti, ou byen moun ki vle vin chef leta yo, pou yon jou, te janm panse ak jenerasyon ki gen pou vini yo? Nou pa bezwen reponn mwen konnya, men ann analize ansanm pito estati ideyolojik ak preyokipasyon politik tout politisyen peyi Dayiti yo, ki koumanse fè non yo site depi nan ane 1940 yo konsa.
Si n´ konsidere kòm ekzanp, evenman 12 janvye 2010 yo, ki la kòz plis pase yon milyon twa san mil moun ( 1.300.000 ) ap viv anba tant tout kote nan kapital la, tankou nan kèk vil pwovens . Nan espwa ke dirijan peyi a, ki gen la lwa ak pouvwa pou jere epi depanse lajan leta ta pral ede viktim sa yo jwenn bonjan kay pou yo rete tankou jan atik 22 konstitisyon peyi a mansyone sa a. Men jouk jounen jodia, ki fè déjà 8 mwa depi pitit peyi a ap dòmi leve nan lari, dirijan konsène yo pa prete ankenn atasyon ak viktim sa yo, kòm kwa nan lis pitit tè peyi DAYITI yo, viktim 12 janvye yo mele ak tout lòt pitit peyi a ke mizè déjà fin kokobe yo pa pitit lejitim bout tè desalin nan. paske nou konnen, ke lwa diskriminasyon familyal la di: pitit natirèl, pa gen menm dwa ak pitit lejitim, fanm deyò pa gen menm dwa ak fanm anndan, paske tousenpleman yo pa deside rekonèt li sil pa gen papye maryaj, ou fèt anndan maryaj.
Ki donk, pou n’ ka sòti anba kalamite lanfè sou latè sa a, ki fè yo toujou di, ke nou se peyi ki pi pòv nan kontinan an. Yon manti ki pou boulvèse lòlòj nou, poun pa konprann, ke nou se peyi yo fè vin pi pòv, nan paka eksplwate resous natirèl nou yo, pandan yomenm y’ap piye yo an chat pent sou pretèks èd amanitè. nou tout dwe vin piti lejitim, nan achte patènite poun vin sitwayen ameriken ou byen fransè ki nan misyon sou tè DAYITI, epi afiche peyi a sou gran ekran kominote entènasyonal, tankou nan yon fim pònografik pou vann po kòl ak moun ki vle, san moun k’ap achte a pa janm chanje, men se pito menm moun yo depi 1503 ak 1915 yo.
Alòs, pou kisa malgre lanfè dòmi leve anba tant, kanpe benyen toutouni nan lari, ou byen dèyè prela sou plas papa nasyon an nan channmas ak tout lòt kote ki gen tant kote moun ap viv tankou bèt, tankou nan kanaran sou titanyen, nan kafou aviyasyon ( soupis la ) nan sen lwi delma 33, nan Ayopò, nan kafou elatriye, leta ak tout lòt moun k’ap ranmanse lajan pa pakèt sou do pèp la, men ki nan rapò depans lajan ONG sa yo ou byen òganizasyon sa yo te bay nan mwa jiyè pase a ki pibliye sou sit entènèt http://www.philanthropy.com montre ak klè ke yo pa janm fè anyen ak pil milyon sa yo.
Tankou world vision ki ranmase déjà san katreven mil dola ($ 192.000.000), Fondasyon Yele Ayiti ranmase déjà sѐzmil dola ($ 16.000.000 ), actionaid ki sèlman depanse $ 2.351.000 nan 11.000.000, fondasyon Bush ak Klinton depanse 8% ki donk $ 4.000.000 nan yon kantite de $ 50.000.000 ke yo te ranmase pou ka ede pèp la aprè evenman 12 janvye.
Èske lajan sa yo pa t’ap ka retire pèp la anba tant pou mete l’ nan kay? Poukisa tou leta pa janm poze kesyon sou ki kalite travay ONG yo reyalize ak lajan sa yo? Poun ka konprann pi byen, ann voye yon ti kout je sou pawòl sa yo ke Nikita Jruschov te ekri:

“ Y on chef leta se yon moun ki pase mwatye nan vi li ap fè lwa, epi pase lòt mwatye a ap ede zanmi li yo pa aplike lwa yo.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: