Yo bay chat veye mantèg – Ledikasyon nou nan dlo

94.2 milyon dola riske pou pase nan gagòt pou rantre lekòl la, menm jan ak premye 18 milyon ki te gaspiye pou ouveti lekol pachiman nan 5 me ki sot pase la. San gouvenman an pa ka bay okenn rapò kob sa a.

5 avril pase a leta fòse lekòl la louvri pòt malgre se mwens pase 10% timoun kite retounen lekòl. Tradisyonelman se konsa sa toujou se yon ti klik moun ki gen mwayen e se pitit yo selman ki gen aksè ak ledikasyon.

18 milyon pou te finasye retou lekòl la aprè 12 janvye pase a se prèv otorite yo pa gen okenn volonte sosyal pou fasilite moun jwenn pen lenstriksyon nan peyi a. 8 mwa aprè yon lis lekòl ki gen non ap site pou benefisye dedomajman nan men gouvènman an, kòmkwa se sèl yo menm kite viktim.

Menmsi plis pase 60% lekòl nan zòn afekte yo kraze oubyen domaje, se mwens pase 10% ki sou lis dedomanjman ki afiche nan bank mikwo kredi fonkoze. Malgre tout lajan sa a deja disponib poko gen okenn siy ki montre konkrètman pral gen yon rantre lekòl san eksklizyon yon lòt fwa ankò.

Lawonte fe gouvenman an ak (CIRH) komisyon enterim pou rekonstriksyon an ananonse nan pwojè rantre lekòl la 500 mil nouvo timoun ki pat konn ale lekòl ap rive jwenn chans pou ale ane sa a. Men nou abitye tande bel pwomès sa yo. E nou konnen ke se manti. Se plis lajan ki pral nan men gouvenman an ak prezidan Clinton.

Nou konnen ke lè yap pale de pwojè se pa pou ni moun ki nan kan koray, ni nan kan Karade, ni nonplis pou sila yo ki nan chanmas elatriye. Chodyè monte sou non viktim li desann sou non ONG. Men sonje lèw dakò manje pwa fok ou dakò pou bay la pire…

pawòl granmou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: