trableman de tè a pase ONG’s yo se stumani an

gade kijan lajan ap depanse kisa ki vrè priyorite ONG yo paske majorite lajan pase nan lojistik, kòdinasyon epi se etranje ki nan gwo pozisyon ki ap touche gwo lajan ki pap ranfòse ekonomi peyi a, fason sistèm nasyonzini OCHA ap depanse lajan se menmjan ak blanchiman lajan. yon lòt fwa ankò li enpòtan pou travay yo pase pase pa ayisyen paske se ayisyen ki ka rezoud pwoblèm peyi li, si se ONG ki kontinye koupe rache san entegrasyon kominote yo pap gen bon patenarya e ONG ap toujou depanse lajan yo mal, e aprofondi plan neo-kolonyal la.
http://ochaonline.un.org/OCHAHome/WhereWeWork/Haiti/DonatingforHaiti/ERRFforHaiti/tabid/6489/language/en-US/Default.aspx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: