Edikasyon Popilè ak Ijan sou Kolera

Bri Kouri Nouvèl Gaye,  International Action Ties (IAT) ak Let Haiti Live ap delivre mesaj sou prevansyon pou sansiblize moun pa pran kolera, twa jou aprè pa gen otorite ki pran responsablite yo e pou fè yon kanpay pou tout konnen kijan pou pwoteje tèt yo kont kolera. Nan de jou nou distribiye mesaj ekri ak vokal nan plis pase 30 gwo  kan ak zòn defavorize pou sansiblize plis moun. Si nou tann pou pita li pral pi grav se devwa tout sitwayen ak zanmi pèp ayisyen an pou mete men ansanm pou konbat epidemi kolera. Si n’ap tann se leta ak Gwo ONG ki bezwen lajan sou viktim yo pou vin rezoud pwoblèm kolera a, l’ap twò ta. Anpil lajan kontinye ap depanse nan kanpay elektoral epi moun ap pran swen a tè nan lopital sen Nikola nan senmak. Nan maket tout ONG ap achte tout sa yo bezwen pou fè prevansyon men viktim anba tant yo pa konn sa pou yo fè. Gen ka yo déjà dekouvri nan pòtoprens, lafito nan kan acra nan dèlma 32. Sa vle di sitiyasyon an ap vin pi grav chak jou.

N’ap lanse yo apèl pou tout sitwayen mete men ansanm pou sove lavi tout moun ki an danje, epi fè solidarite youn ak lòt.

Pou sipòte nou, vizite paj sa: http://bit.ly/bjTCjO

 

Advertisements
Comments
One Response to “Edikasyon Popilè ak Ijan sou Kolera”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: