Kolera enpòte sa a pap pase konsa !

Kounye a tout moun kòmase wè se pa renmen ayisyen renmen nasyonzini ki fè li la nan peyi a. paske depi aprè anpil evidans ki montre klè kolera a se responsablite solda nasyonzini yo, anpil gwo mobilizasyon kòmanse tanmen pou jwenn depa solda minustah yo.
Premye evidans : tou moun ki gen kolera se moun ki sèvi ak dlo anba baz minustah kote ki gen solda nepalèyo,yo se nouvo gwoup militè ki revi nan peyi a ant 8 a 15 oktòb.
Dezyèm evidans : etid syantifik montre kalite kolera ki touye plis pase 2100 ayisyen e mete prèske 100 000 sou kabann lopita la, sanble tèt koupe pou ak sa ki gen nan zòn sid kontinan lazi nan menm zòn kote ki gen plizyè peyi nan minustah.
Twazyèm evidans : nasyonzini fè yon etid epi yo pa vle devwale li piblikman, nou gen ase agiman pou akize nasyonzini pou kontaminasyon rivyè ki pwovoke kolera a.

Jounen jodi a kolera pran tout peyi a pou li, paske otorite yo pa’t pran bon jan mezi pou te mete premye zòn ki enfekte yo an karantèn pou te evite plis moun mouri anba epidemi kolera, epi leta ak nasyonzini akonpaye gwo ONG ki gen lajan nan men yo ak gwo mwayen lojistik te kòmanse kanpay sansibilizasyon a twò ta e pa fè ase pou bay yon repons ak epidemi an. Nasyonzini li menm ki se yon òganizasyon diskriminatwa sanwont, ap mande plis kòb pou konbat kolera tankou kòb yo gen deja pa ka kòmanse poze kèk aksyon pou sove lavi plis moun ak ede nan prevansyon.

Kisa ki t’ap chanje si nasyonzini te kòmanse itilize kòb yo genyen pou ede moun epi mande lòt fon pou konbat kolera a? repons la se anyen.

Men si n’ap analize vrè misyon nasyonzini, n’ap wè travay yo se pa pou ede malere ak malerèz, paske lè boujwa ak gouvènman deside ogmante pri gaz ak manje nasyonzini pa janm di anyen, men kou se popilasyon an ki pran lari pou bagay yo ki twò grav minustah pran lari ak zam, baton, gaz pou tire bat, ak touye moun. Li klè vrè misyon nasyonzini pa la pou ede malere ak malerèz sa vle di popilasyon an pa ka konte sou èd nasyonzini pou ede’l pwoteje lavi li.

MINUSTAH =misyon nasyonzini pou pwoteje enterè boujwa ak gouvènman ki dakò avè yo e ki reprezante neyokolonyal la.

Se nou menm Bri Kouri Nouvèl gaye ki te pran lari a avan pou mache sansibilize popilasyon an espesyalman moun anba tant yo ki nan sitiyasyon ki pi kritik, nan 10 premye jou yo nou distribiye plis pase 300 000 mesaj ekri akonpaye yon systèm son pou sansibilize moun yo sou enpòtans prevansyon yo menmsi nou konnen li difisil paske prevansyon mande anpil bagay. Men nou te fè’l avan lakwa wouj, OIM, gouvènman ki plis enterese nan koze pa yo pase lavi moun.

Si ayisyen sispann mouri ki enpòtans ONG ap genyen? Lanmò nou, mizè nou se sous ekonomik yon banm ONG ki vin blofe moun ak yon bann ekspè fo mamit ki pa t’ap menm travay nan peyi yo epi ki vin rich sou viktim nan peyi nou.

Kounye a mobilizasyon kont nasyonzini/minustah dwe ogmante pou nou jwenn jistis ak reparasyon pou tout viktim, epi depa minustah nan peyi a ki se fòs represiv gwo kapitalis entènasyonal yo enpoze pou garanti sekirite biznis yo ak esklav yo.

M’ap fini ak kèk kesyon:
Si ou bay yon moun kloròks epi se dlo kontamine li genyen se bwè lap bwè kloroks la?

Lè ou di yon moun ki pa gen dlo tankou vilaj solidarite ki pa gen dlo depi 7 an lave men li ak sèvi ak dlo trete, eske se dlo lapli n’ap pale?
lè gouvènman pa menm vle mennen yon politik nasyonal pou mete dlo tout kote pou moun jwen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: