Mesaj pou tonton nwèl

Tonton nwèl mwen swete ou wè kijan peyi a ye, nan ki sitiyasyon politichen ak boujwa melanje ak kominote entènasyonal rasis met peyi a. tranbleman de tè, siklòn, maladi enpòte fin kraze zo nou, men tou sa se yon kontinite, paske nou se yon pèp k’ap viktim depi 5 oktòb 1492. Jounen jodi a Ayiti tounen yon ti bout tè kote se gwo ONG ak anbasab gwo peyi enperyalis yo ki fè lalwa se yo ki di sa’k bon pou peyi a ak sa’k pa bon.

Tonton nwèl politichen kraze peyi a, yo pase yon pèp nan tenten epi jodi a y’ap mande’l pouvwa toujou, mwen konnen ou pa nan politik tonton nwèl men bay popilasyon an fòs pou li bay moun sa yo yon kanè avi, pou yo pa janm tounen sou moun ankò. Ou menm ki bay pèp fòs pou’l mobilize ak kouraj pou’l reziste, nap mande’w akonpaye pèp ayisyen an, e ba li fòs pou li konbat tout fòs enperyalis kolonyalis ki vle fè nou kwè gen moun ki fèt pou pòv gen lòt ki la pou yo rich.

Tonton nwèl m’ap mande’w ane sa a pou pote jistis pou tout moun minustah touye ak vyole, epi pou tout viktim kolera yo minustah kontanime ak twalèt yo jete nan rivyè mibalè ki kontamine 5 lòt rivyè k’ap touye ayisyen pa bann e pa pakèt.
Gerard Jean Gilles minustah pann nan okap tonton nwèl, nou vle ou ede nou jwen jistis pou li.
M’ap mande’w lè ou prale pou ale ak minustah ki pap regle anyen nan peyi a,e ki se reprezantan neyoliberal ki la pou fè moun pè pou pa revandike dwa yo.

Tonton nwèl tanpri souple lè ou vini, mande gwo ONG yo pou depanse byen kòb viktim yo ki nan men yo y’ap volè a, di yo pou mwen si yo te mete bon sistèm pou trete dlo ak bon twalèt tout moun sa yo pa t’ap mouri nan kolera jan yo ap mouri a.
Se pa mande n’ap mande ONG favè tonton nwèl se lajan sitwayen konsekan nan lemod voye kòm solidarite ak pèp ayisyen an ki se yon pèp solidè. Tonton nwèl n’ap mande’w pou ou ale nan reyinyon Cluster yo nan baz minustah pou ou pale ak ONG yo pou tande kisa viktim yo vle, e pou yo sispann itilize èd imanitè pou fè diskrininasyon.

Tonton nwèl ou ka wè ane sa a n’ap mande’w pou ou louvri je otorite a sou atik 1,22, 32 konstitisyon an, epi fè yo sonje yo oblije respekte’l, paske yon peyi pap ka mache byen si konstitisyon li pa respekte.

Tonton nwèl tanpri ou vini ou pa bezwen pale nan laprès tradisyonèl la, paske yo pral detounen pawòl la e si li pa nan enterè patwon yo nou pap jwen mesaj la, tanpri tonton nwèl ede nou konstwi lòt medya altènativ, pou pa oblije tande radyo boujwa ak tele boujwa deja achte pou zonbifye popilasyon an ak manti.

Tonton nwèl m’ap mande’w pou ou reveye popilasyon an, pou li pran lari pou manifesta kont minustah ak tout ONG volè ki pap regle anyen pou peyi a, tonton nwèl nou pap mande’w pote anyen pou nou men ede nou jwenn jistis ak reparasyon.
Tonton nwèl men kèk kote ak kèk moun ou dwe bay mesaj sa a pou mwen:
Rene Preval, Bill Clinton, USAID, World Vision,OIM CIRH, American Red Cross, OXFAM, Reginal Boulos, Andre Apaid, Mevz, elatriye.

Advertisements
Comments
One Response to “Mesaj pou tonton nwèl”
  1. Tatiana Noel says:

    Mwen pa kwè Papa Nwèl ap jwen yon pi bel lèt ané sa.

    Pep ayisyen nan kompran dyaspora bliyé yo. Se pa vré. Se shèshé n’ap shèshé pi bon jan pou fè gran shanjman nan peyi a.

    Don’t worry. Even Haitians who were not born in Haiti are working to get back into the country and lift our brothers and sisters up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: