Mèsi Nasyonzini ak tou kolon ONG neyoliberal yo

12 janvye 2010 nou pèdi plis pase 300 mil frè ak sè nou akoz yon tranableman de tè, men nou pa konn bonbyen nou pèdi depi nan sounami ONG 13 janvye 2010 la pou rive jouk jounen jodi a.

mèsi nasyonzini paske ou gaspiye plis lajan nan mwens pase 20 mil manb ou yo pase 9 milyon ayisyen, nou konnen ou pa abitye bay rezilta men fwa sa a pou jan sitiyasyon Ayiti te grav aprè katastwòf 12 janvye a gen kèk moun kit e panse te ka gen yon ti konsiderasyon pou ede peyi a soti nan sitiyasyon ijans endefini li ye a.

yon makòn ONG ki plis pase 12 000 debake nan peyi a pou vin (ede), men an reyalite se pa sa ki gen nan vrè ajannda yo se pito yon bann souset ki wè gen kòb kap bay pou viktim yo epi yo tou profite vin vole gaspiye san pa gen okenn moun ki ka mande yo rapò. Nou konnen ONG pa la pou ede vre an jeneral paske majorite ladan yo se ajan doub ki gen misyon pa y oak gwoup politik oubyen ekonomik.

Sa se yon imilyasyon pou nou paske nou wè anplaye ONG ak nasyozini ki soti a letranjan pa 50 mil men se yon ki konsome majorite gaz, manje, okipe tout ti rès bon kay ki pat kraze yo elatriye paske se yo ki gen lajan.

Sa ki enpòtan nan prezans anpil ONG nan peyi se kriz ekonomik ki genyen nan mond la, anpil kip èdi travay yo oubyen ki pa gen ase kapasite pou jwenn bon travay nan peyi yo pwofite vin Ayiti pou jwenn travay epi fè plis lajan, anpil gouvènman kapitalis ki pa gen enterè nan ede ti peyi kontan anpil pou wè ki eta peyi a aprè yon lane, men nan laprès y’pap fè ipokrizi ak popilasyon an epi montre jan yo gen volonte pou ede pèp ayisyen, men sa enposib paske kapitalis se benefis sou nenpòt fòm pa gen ede nan ajanda sistèm ekonomik polikti sa a.

12 janvye 2010 Ayiti kraze men 12 janvye 2011 se yon echèk mondyal paske yon lòt fwa ankò nasyonzini ak ONG yo fè zewo epi kreye plis pwoblèm nan Peyi a. yon echèk mondyal pa paske se lòt moun ki responsab nou men se pito mond sa a ap koukouman anba yon sistèm chen manje chen ki pa bay enpòtans ak solidarite youn ak lòt.

ONG yo ak nasyonzini ki reprezante depandans total byen jwe wòl pa yo a nan sinema k’ap dewoule nan peyi Dayiti: pa gen nouvo sistèm dlo potab ki kreye baryè louvri pou kolera, pa gen pwogram pou apiye pwodiksyon nasyonal, pa gen fòmasyon pou plis polis nasyonal, men gen kòb pou achte dlo, ak kòb pou achte manje enpòte pou elimine pwodiksyon nasyonal la, epi depanse nan minustah plis pase 100 fwa kòb pou mete kanpe yo bon fòs nasyonal soup ye pou defann enterè peyi a tout bon.
Pa janm bliye Nasyonzini ak ONG yo la pou kriz, y’ap byen viv paske nou gen kriz lakay nou, byen manje byen bwè sou tèt nou epi touye nou met sou li, jwi tout privilèj paske yo pot non moun ki vine de.

Poze tèt ou kèk kesyon pou ou ka louvri je’w pou ou ka konprann nan ki won san baton nou rantre la. Si pa gen timoun nan lari ki enpòtans UNICEF ap genyen? Men si ti moun nan lari kijan moun lk’ap byen viv nan non timoun sa yo ap kontinye fè gwo lajan? Gade byen w’ap wè nan kisa ONG tankou UNICEF gen avantaj.

Si gen bon sistèm nasyonal sante ki enpòtans lakwa wouj ameriken ak fransè t’ap genyen? Ki kote ONG sa yo t’ap jwenn kòb pou vòlè gagote? Chache repons la ou menm epi w’ap wè ki kote enterè yo ye.

Ti egzanp sa yo ase pou nou analize an jeneral karaktè malouk ONG yo ki pa gen misyon ede vre.

lè nou di mèsi nasyonzini ak ONG yo pou plis mizè grangou, plis chomaj, maladi, depandans yo kreye andedan peyi a, se pa padon n’ap mande men se pito katon wouj n’ap ba yo pou nou fè yo konnen kou konprann jwèt sal y’ap jwe ak nou an e nou deside pa rantre ladan li. Si nou pèdi 2010 nou pap pèdi 2011 e se devwa chak ayisyen ki konsyan sitiyasyon depandans sa a bezwen chanje pou degaje’l poze pyon pa’l pou ede chanje peyi Dayiti.

Jou a rive pou nou kòmanse mete moun sa yo deyò epi pran responsablite noun an men nou pou sove peyi nou. Ayiti pou ayisyen e se sèl ayisyen ki ka sove li.

Men anpil chay pa lou e se nan latè (konbit) tout fòs nou chita

Nou pèdi 2010 nou pap pèdi 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: