Kowalisyon Oganizasyon Mande Anket ak Pouswiv Jean-Claude Duvalier

20 Janvye 2011

Antan ke òganizasyon ki konsène ak dwa moun an Ayiti, nou mande Gouvènman Ayiti-a pou li pran imedyatman tout mezi pou fè ankèt ak pouswiv Jean-Claude Duvalier pou vyolasyon dwa moun pandan ane li te fè sou pouvwa-a de 1971 a 1986. Nòt nan ankèt dwa moun, afè jiridik, temwayaj viktim, ak rapò detaye bay ase prèv pou kòmanse pwosedi fòmèl kont Jean-Claude Duvalier. Pandan ke responsabilite prensipal pouf è ankèt ak pouswi Duvalier chita franchman sou do Gouvènman Ayiti-a, nou mande kominote entènasyonal la pou bay tout èd ki nesesè pou Ayiti kapab fè ankèt ak pouswiv li tout bon, epi prese. Daprè jan eta efrastrikti Ayiti frajil aprè tranblemendetè 12 janvye 2010 la, ak kriz ki gen kounye-a akòz kolera ak eleksyon-an, yo ka bezwen anpil èd kote kominote entènasyonal la.

Sou pouvwa Jean-Claude Duvalier, asasinay, “disparisyon”, tòti, ak lòt move tretman te konn fèt toupatou. Apil fwa krim sa yo se fòs paramilitè ke yo konnen sou non Tonton Makout (oswa ofisyèlman sou non Volontaires de la Sécurité Nationale) kit e konn fè yo, ansanm ak tout inite spesyal fòs lame Dayiti ansanm ak otorite local yo kit e genyen yon fò brital. Krim sa yo fè plis pase mil moun mouri, blese, oswa an ekzil, ak lòt krim kont limanite. Daprè dwa entènasyonal la, Ayiti oblije fè envestigasyon ak pouswiv jan de zak sa yo, ki pa ale anba lwa sou limitasyon yo.

Jean-Claude Duvalier ki vini nan Pòtoprens nan dat 18 janvye-a bay Gouvènman Ayiti-a yon gwo opòtinite pou ranje tout sa ki te fèt mal nan lepase daprè lalwa. Lè fè yon bon envestigasyon ak ale devan lajistis pou krim sa yo, Gouvènman Ayiti-a tap fini ak zafè enpinite ke Duvalier tap jwi depi lè li te ale nan egzil an Frans an 1986. An mèm tan sa t’ap bay lespwa bay tout sa ki t’ap tann depi lontan ke moun ki t’ap pèsekite yo-a pase devan lajistis. Epi – nan yon moman enpòtan nan pwosesis politik peyi-a – l’ap montre ke menm si konstitisyon-an se papye, li gen plis pouvwa pase bayonet.

*************************************************************************************

Joint Action/Statement on prosecuting Jean-Claude Duvalier

Signatories’ List

Center for Human Rights and Global Justice, NYU School of Law
Meg Satterthwaite

Partners in Health
Dr. Paul Farmer

Center for Constitutional Rights
Bill Quigley

Allan K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School
James Silk

Human Rights Clinic University of Miami School of Law
Caroline Bettinger-López

Asociación Nacional de Centros (ANC)
Francisco Soberón Garrido

International Human Rights Law Clinic and Human Rights Program, University of Virginia School of Law
Deena R. Hurwitz

Human Rights Litigation and International Advocacy Clinic, University of Minnesota Law School
Jennifer M. Green

International Action Ties
Mark Snyder

Friends of the Earth – Amigos de la Tierra
Gustavo Castro Soto

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Miguel Huerta Barrón

Immigration Clinic, William S. Boyd School of Law, University of Nevada
Fatma E. Marouf

Leitner Center for International Law and Justice, Fordham Las School
Martin S. Flaherty

Other Worlds
Beverly Bell

Lamp for Haiti Foundation
Thomas M. Griffin

Urban Morgan Institute for Human Rights, University of Cincinnati College of Law
Bert Lockwood

Refugio del Rio Grande, Inc.
Lisa S. Brodyaga

Immigrant Rights Project, University of Tulsa College of Law
Elizabeth McCormick

Immigration Law Clinic, University of California Davis School of Law
Holly Cooper

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Marco Antonio Velázquez Navarrete

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Marco Antonio Velázquez Navarrete

Center for Justice& Accountability
Kathy Roberts

UnityAyiti
Brennan Bollman

Canada Haiti Action Network/Reseau de solidarite Canada-Haiti
Roger Annis

Center for Gender & Refugee Studies, University of California Hastings College of the Law
Karen Musalo

Institute for Justice & Democracy in Haiti
Brian Concannon

Haitian National Coalition for the Environment (KNAA)
Isaac Cherestal

Haiti Dream Keeper Archives
Michelle Karshan

Center for Social Justice, Seton Hall University School of Law
Lori A. Nessel

Beyond Borders
David Diggs

Bri Kouri Nouvèl Gaye
Etant Dupain

Let Haiti Live
Melinda Miles

Mennonite Central Committee (MCC) Haiti
Alexis Erkert Depp

Physicians for Haiti
Rishi Rattan

International Association of Democratic Lawyers (IADL)
Jeanne Mirer

MADRE
Diana Duarte

United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE)
Robin Alexander

Instituto Peruano de Educacion en Derechos Humas y la Paz (IPDEDEHP)
Pablo Zavala

St. Boniface Haiti Foundation
Linda Canniff

Montreal-Haiti Solidarity Committee
Darren Ell

School of the Americas Watch (SOA Watch)
Nico Udu-Gama

UCF Haitian Sutdies Project
Kevin Meehan

All-African People’s Revolutionary Party (GC)
Bob Brown

Paloma Institute
Guy R. Knudsen

Global Exchange
Tom Miller

Green Cities Fund, Inc.
Tom Miller

Institute of Redress & Recovery at Santa Clara University
Beth Van Schaack

Alliance for Global Justice
Chuck Kaufman

Central American Legal Assistance
Anne Pilsbury

Nicaragua Center for Community Action (NICCA)
Diana Bohn

St Louis Inter-Faith Committee on Latin America
Marilyn Lorenz

The National Lawyers Guild Internaitonal committee
Charlotte Kates

Konpay
Amy Fotta

National Latino Farmers & Ranchers Trade Association
Rudy Arredondo

Kentucky Interfaith Taskforce on Latin America and the Caribbean (KITLAC)
Stephen Bartlett

Essex Transitional Justice Network, University of Essex
Diana Morales-Lourido

National Lawyers Guild Task Force on the Americas
Judy Somberg

American Association of Jurists (AAJ)
Vanessa Ramos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: