MODEP, AKP, BKNG, Sèk Gramsci, UNNOH, AVS, Chandèl Deklarasyon Premye Me 2011

MODEP, AKP, BKNG, Sèk Gramsci, UNNOH, AVS, Chandèl
Deklarasyon Premye Me 2011
Travayè, Travayèz, òganizasyon konsekan, militan, fanm ak gason konsekan, ann kontinye batay ansanm pou bourik sispann travay bay chwal galonnen
Nou menm òganizasyon pwogresis k ap goumen nan enterè klas travayè a, nou mete vwa nou ansanm, nan okazyon premye me ane sa a, pou nou denonse move tretman travayè ak travayèz ap sibi anba men patwon, nan izin yo, nan faktori yo, ak nan lòt antrepriz kapitalis yo. San n pa bliye kalite tray ti peyizan k ap travay demwatye ap pase anba pat grandon. Travayè, travayèz nan leta tankou nan prive, ap monte yon masuife anba men leta piyajè a ak patwon rapas yo.
Depi 12 janvye 2010, anpil travayè ak travayèz ap viv anba tant ki paka menm twoupe solèy ale we pou lapli. Yon sitirasyon ki deja lakoz viktim yo sibi plizyè ka maladi kòm epidemi kolera ki se yon kodo anpwazonnen MINISTA pote ban nou. Malgre pwomès prezidan ak kandida machann peyi yo epi kominote enperyalis la ak ONG yo, malgre kantite lajan ki depanse sou do pèp la, travayè ak travayèz yo, chomè k ap chache travay kontinye ap viv nan labou, nan fatra ak nan malsite. Jounen jodia, menm palman an se anba tant MINISTA l ap travay, 15 mwa apre kastwòf la.
Nan faktori yo, se fyèl pete, travayè ak travayèz yo ki anmajorite se jèn, ap travay nan move kondisyon tankou bèt. Men, sa pa anpeche nan radyo ak nan televizyon, patwon sa yo prezante tèt yo tankou bonjan demokrat k ap defann pèp. Lè se pa tchyoul yo, se yo menm menm ki kandida pou vin dirije pèp la. Jounen Jodi a, menm kriminèl ki t ap defann rejim Divalye, touye moun sou koudeta a se “demokrat”. Yo kòtakòt ak patwon ap defann demokrasi. Ki demokrasi atò?
Se nan kad demokrasi nan malsite sa a, enperyalis la, atravè Nasyonzini, MINISTA, OEA ak enstitisyon finansye entènasyonal yo (FMI, BM, BID), mete peyi a anba pat yo, pou blayi nan peyi a, yon pwojè esklavaj modèn, nan enterè gwo antrepriz kapitalis miltinasyonal yo. Se sou chèz dominasyon ak eksplwatasyon sa a, pwojè rekonstriksyon enperyalis la chita. Kidonk, tout pouvwa, kelkeswa siyati li pote, depi w antre nan pwojè sa a, se kont pèp la w ap travay. Se menm moun ki te di viv yo k ap gen pou di aba pi devan.
Nan sans sa a, nou menm òganizasyon pwogresis, nou dwe makonnen fòs nou ansanm ak travayè, travayèz yo, pou nou chavire sistèm dominasyon ak eksplwatasyon peze souse sa a. Travay sa a, pa gen okenn prezidan, ni depite, ni senatè ki ka fè l nan plas nou. Okenn moun paka chanje sistèm nan ak tonton makout, FMI, Bank Mondyal, ni ak MINISTA. Pawòl sa yo, se pawòl blòf, pawòl pou fè moun dòmi.
Batay pou chanje sistèm nan, se yon batay manch long, ki mande pasyans, bonjan refleksyon ak bonjan òganizasyon. Se yon obligasyon pou nou mennen batay manch long sa a, pantan n ap veye tout machann peyi, k ap kontinye vann peyi a angwo tankou andetay. N ap fè sa, pandan n ap veye Bill Clinton ak CIRH k ap pase peyi a nan labou, pandan yo fèmen je yo sou kadejak ak tout lòt kalite krim fòs nasyonzini yo ap fè nan peyi a. N ap mennen batay manch long sa a pandan n ap goumen kont grangou, chomaj ak lavichè. N ap mennen batay manch long sa a pandan n ap travay pou ouvriye ak ouvriyèz travay nan bon kondisyon, pou peyizan jwenn tè pou yo travay epi pou moun ki anba tant yo sispann viv tankou bèt anba je laboujwazi, politisyen, ONG ak swadizan kominote entènasyonal la k ap fè yo filalang ak bèl pwomès.
Laviktwa, se pou pèp k ap goumen!
Viv yon Ayiti granmoun, san dirijan restavèk!
Viv travay nan bon kondisyon! Aba esklavaj modèn!
Pou òganizasyon yo
MODEP : Guy Numa
AKP : Evrard Jean-Charles
BKNG : Jean Pierre Olriche
Sèk Gramsci : James Beltis
UNNOH : Jean Willy Belfleur
AVS : Esaie Gélin Jules
CHANDEL : Dérinx Petit-Jean

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: