òganizasyon sosyal ak sendika Ayisyen yo di aba plan neyoliberal la nan peyi Dayiti

Pòtoprens, 4 Jiyè 2011

Nou menm Oganizasyon Sosyal ak Sendikal sa yo: PEVEP, BRI KOURI, BATAY OUVRIYE, CATH, ANTEN OUVRIYE deside makonnen vwa nou ansanm pou kontinye kondane epi denonse tout yon seri vag revokasyon ilegal ak abitrè k ap fèt nan antrepriz piblik, kouwè: TELEKO / NATCOM, ONA, APN, SMCRS elatriye. Depi 1996 gouvènman Rene Preval premye vèsyon an te pibliye yon lwa kriminèl pou privatize tout bwat Leta yo e li te mete kanpe yon enstriman zago loray yo rele CMEP ki gen nan tèt li yon maryonèt yo rele Yves Bastien, k ap vann yon bon pati nan richès peyi a ki se antrepriz piblik yo.
Yves Bastien, deja lage 10 mil travayè ayisyen nan chomaj fòse depi plis pase 4 lane, san okenn fòm de reparasyon ak dedomajman reyèl. Jounen Jodi a, se menm Yves Bastien ak Yves Armand k ap koupe rache nan NATCOM, ki pouse do 65 lòt travayè, mete yo deyò nan anptrepiz sa a. Kòm konsekans, to chomaj la vin ogmante, plis timoun pa ka al lekòl, mizè a vin pi rèd sou do mas pèp la, nan katye popilè a ak aplikasyon politik neyoliberal la, yo rele plan lanmò ki pa respekte dwa travayè.
Oganizasyon sosyal ak sendikal sa yo ap denonse akò bidon dirijan TELEKO an Me 2010 te siyen ak anplwaye yo e ke dirijan NATCOM yo pa respekte, kote yo te genyen pou peye chak anplwaye 12 mwa, se 3 mwa sèlman yo ba yo, yo kenbe 9 mwa. Oganizasyon sa yo kondane kondisyon revokasyon sa yo ap fèt nan NATCOM lan, ki pa kadre ditou ak lwa peyi a e nòm entenasyonal yo.
Oganizasyon sa yo konstate dirijan peyi a, dirijan NATCOM yo, ansanm ak dirijan antrepriz soutretans yo pa sispann vyole dwa travayè yo. Leta ki ta dwe la pou garanti sekirite anplwaye, se menm Leta sa a k ap kreye chomaj andedan peyi a, pou yo ka apovri pèp la pi plis toujou, lage l anba men gwo peyi enperyalis yo pou kontinye piye ti richès li, epi kenbe l anba okipasyon bout di.
Pou tout rezon sa yo, nou menm dirijan òganizasyon sosyal ak sendikal sa yo, nou egzije pou:
1- Dwa travayè yo ak kondisyon travay yo respekte nan peyi a.
2- Pou dirijan ki nan Leta a kanpe touswit ak privatizasyon antrepriz piblik yo, k ap donnen chomaj ak lamizè.
3- Peye tout revoke TELEKO/NATCOM yo tout prestasyon legal, prim ak reparasyon jan akò me 2010 la te di l.
4- Peye tout revoke TELEKO, ONA, APN, SMCRS, lane 2004, 2007, 2008 yo 36 mwa salè yo dwe yo depi plis pase 4 lane.
Pou revandikasyon sa yo ka jwenn satisfaksyon ansanm òganizasyon sa yo ap òganize yon gwo kokenn chenn manifestasyon Jedi 7 Jiyè 2011 la, nan Pòtoprens k ap demare devan Capitol Ri Lama a 10 zè tapan nan maten pou fòse otorite yo tande vwa travayè yo. Nou ankouraje tout lòt òganizasyon pwogresis ak sendika konsekan yo pote kole nan manifestasyon sa a.

ABA privatizasyon!
ABA tout revokasyon gwo ponyèt!
ABA CMEP/ Yves Bastien!
VIV lit travayè yo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: