Leta Ayisyen pa respekte dwa Ayisyen

Leta Ayisyen ap vyole dwa Ayisyen pi mal pase ONG, depi kèk tan kraze kan deplase vin yon bagay ki nòmal. Meri pòtoprens ekspilse 514 fanmi ki tap viv nan stad Sylvio Cator sa respekte dwa yo ak diyite.
Yon lòt fwa ankò leta Ayisyen vyole konvansyon entènasyonal dwa moun nan, ki rekonèt dwa tout viktim katastròf natirèl genyen pou jwenn dekw pou viv nan diyite.

Majistra Jason deklare “leta pa dwe moun yo anyen se favè li ap fè yo lè yo ba yo 10 mil goud pou al refè lavi yo”. Sa se deklarasyon nou te espere jwenn anba bouch ONG pa nan bouch dirijan Ayisyen.

Nan 514 fanmi ki te nan stad la gen 124 ladan yo (anviwon 600), meri a aksepte pou reloje nan yon lòt espas epi rès 400 fanmi an ale kay zanmi fanmi oubyen lage nan lari ak 10 mil goud ou.

Espas meri pòtoprens chwazi mete viktim yo pi mal pase kote yo t’ap viv la, li pa respekte okenn prensip entènasyonl ak diyite moun yo. 17 mwa aprè 12 janvye leta Ayisyen ap retire moun nan tant mete yon an lòt tant, kreye kan san dlo potabnan epòk kolera.
Meri a sèlman enstale 10 twalèt lòt bò lari pou viktim yo ki an majorite timoun ak fanm.

Nan dènye mwa sa yo lavi sinistre yo pi difisil pase moman nan kan yo vin pi konplike, otorite yo deklare piblikman ke viktim yo gen kay ak gwo biznis epi yo se bandi. ONG menm di moun yo rete nan kan paske yo pat abitye jwenn bon sèvis, tankou dlo gratis, santé, manje.

Meri delma ak lapolis kraze kan nan kafou ayòpo a 6h nan maten, yo di se bandi kite rete ladan, yo pa fè okenn arestasyon ak yo pa jwenn menm yo ti kouto.

si nou konsidere sa gouvènman rele lojman sosyal ak deklarasyon mesye Martely tout 700 000 ki nan kan yo ap ekspilse avan lontan, paske pap gen kay pou moun pòv.

Gen viktim ki eksplike yo prefere pran imilyasyon sa yo sendomeng pase, paske Ayisyen trete yo pi mal kèk fwa pase etranje, espesyalman nou menm moun pòv yo ki pa prèske egziste depi eleksyon fini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: