Haití y America latina

En este periodo histórico que actualmente vivimos en el mundo, especialmente en América latina donde hay grandes levantamientos contra la trinidad del mal, el capitalismo el imperialismo y el neoliberalismo. Desde diez años en America latina hay grandes corrientes revolucionarias, que empiezan en Venezuela a través del proceso bolivariano y ampliándose en varios lugares importante … Continue reading

Deklarasyon Oganizasyon Sosyal sou Ekspilsyon, Kay Pam avek CIRH

Nou menm òganizasyon ki siyen nòt sa a, nou vle bay opinyon nou sou 3 gwo pwen ki domine aktyalite peyi a : 1. Fason gouvènman an ap degèpi moun ki nan kan yo 2. Koze kredi pou kay la 3. Zafè pwolonje manda CIRH la   1. Sou ka espilsyon yo. Nan jou sa yo, … Continue reading

Que ¿Qué pasa en Haití?

Una persona a quien no conozco me preguntó que ¿Qué pasa en Haití?, pues él está pensando en ir para allá. Sin haber visto su rostro, puedo intuir que él sabe que “no todo en el mundo es como lo pintan”, y por eso pregunta. Para él estas palabras. Pues te voy a contar lo … Continue reading

Mèsi Nasyonzini ak tou kolon ONG neyoliberal yo

12 janvye 2010 nou pèdi plis pase 300 mil frè ak sè nou akoz yon tranableman de tè, men nou pa konn bonbyen nou pèdi depi nan sounami ONG 13 janvye 2010 la pou rive jouk jounen jodi a. mèsi nasyonzini paske ou gaspiye plis lajan nan mwens pase 20 mil manb ou yo pase … Continue reading

Destrucción de los cerdos criollos haitiano

En los años 70 Haití producía el 80% de todo lo que consumíamos y exportaba grandes cantidades de Arroz, cacao y café entre otras materias primas, para todo el mundo, la producción del cerdo criollo era representando aproximadamente 50% en la economía nacional por que por lo menos cada familia tenia un cerdo lo que … Continue reading

Mesaj pou tonton nwèl

Tonton nwèl mwen swete ou wè kijan peyi a ye, nan ki sitiyasyon politichen ak boujwa melanje ak kominote entènasyonal rasis met peyi a. tranbleman de tè, siklòn, maladi enpòte fin kraze zo nou, men tou sa se yon kontinite, paske nou se yon pèp k’ap viktim depi 5 oktòb 1492. Jounen jodi a Ayiti … Continue reading

Eleksyon magouy, alyans chanpwèl, mobilizasyon jeneral pou anilasyon total

Depi 6zè mwen sou de pye mwen ap vizite biwo vòt nan tout kapital la, premye konsta nan sit solèy kote biwo a ouvè a 8è, men te gen moun andedan ki t’ap anpli bilten e mandate anpil pati politik te rete deyò, nan kanaran kit e dwe gen yon biwo li pa janm rive … Continue reading

Pwoblematik tè nan swadizan rekonstriksyon peyi Dayiti

Rekonstriksyon peyi dayiti se sèl vèb kap konjige nan bouch tout politisyen, jounalis, otorite nan gouvènman ak nan bouch gwo palto nan kominote entènasyonal la. Pwoblèm tè ki se bagay ki pi fondamantal nan koze rekonstriksyon an, poko poze nan sosyete a, nou pa ta ka ap pale de tè san nou pa fè yon … Continue reading

Ayiti nan tete, lwa ijans 18 mwa

Lwa ijans se lè gen yon sitiyasyon espesyal. tankou katastwòf natirèl oubyen lagè lè sa otorite nan peyi sa deklare “eta dijans”. se konsa tou moun anpil nan dwa fondamantal ke yo genyen. Se gouvènman an ki se sèl kòk chante pou koupe rache. Konstitisyon an pa rekonèt alètman sa a, (18 mwa). Daprè manman … Continue reading

ONG kraze lamanjay ayisyen

ONG: òganizasyon ki pa nan gouvènman .Se òganizasyon ki vle travay pou kominote epi apiye gouvènman,oubyen ki vle fè lòt travay sou kote paske gouvènman pa gen kapasite oubyen gen lòt pwoblem tankou: koripsyon, finans, pwofesyonèl ….. Se pa konpetisyon men se pito ranfòsman epi ak kapasitasyon. Hmmmmm…. Men nan peyi pa nou, Ayiti ,pa … Continue reading